1. Úvod
 2. Ochrana osobních údajů e-shopu www.decida.cz
Ochrana osobních údajů e-shopu www.decida.cz

 

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

  Správce:

  Ing. Jana Koudelková se sídlem Podůlší 79, 50601 Jičín, IČ 76185362, registrovaná u ŽÚ Jičín (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

   -          jméno, příjmení

   -          e-mailovou adresu

   -          telefonní číslo

   -          adresu/sídlo

    

   Proč?

    Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

     Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.


     Jak dlouho?

     Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

      

      

     Zpracování osobních údajů

      Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

      Zpracování osobních údajů je prováděno Janou Koudelkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

       a)     Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

        

       Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

        

        Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese jana.varsanyiova@gmail.com, případně telefonicky na čísle 734186543.        Cookies

        Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.decida.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

        • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
        • základní funkčnosti webových stránek.

          

          

         Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

          

         Cookies nezbytné pro funkčnost webu

         Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

         Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
         Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

          

         Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
         Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

          

         • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

          

          

         Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

          Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

           -          zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

           -          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

           -          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

           -          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

           -          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

           -          na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

           -          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

           -          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

           -          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

            

            

            

            

            

            

            

            

            


            

            

            

            

            

            

            

           KONTAKTY
           Jana Koudelková
           PO - PÁ (8-16h)
           Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz